Zveza

Osnovni namen zveze je združevanje boksarskih društev in klubov zaradi ohranjanja in razvoja boksa ter promocija boksarskega športa doma in v tujini.

V skladu z osnovnim namenom zveze so njeni cilji:
–  spodbujanje k ustanavljanju novih športnih društev
–  spodbujanje ljudi k vključevanju v že obstoječa društva
–  usklajevanje delovanja društev, članov zveze
–  pospeševanje razvoja vrhunskega in kakovostnega boksarskega športa
–  razvoj boksarske športne rekreacije
–  skrb za strokovno delo v organih zveze in v športnih društvih, članih zveze.

 

Namen in cilje zveza uresničuje s tem da:

–  sodeluje pri razvoju boksarskega športa in ustvarja pogoje za kar najbolj uspešno predstavljanje Slovenije
–  organizira domača in mednarodna tekmovanja in športne prireditve v boksu ter druge s športom povezane prireditve
–  organizira nastope ter priprave slovenske reprezentance za mednarodne in druge nastope
–  organizira gostovanje tujih reprezentanc in tekmovalcev v Sloveniji po programu zveze
–  pripravlja, usklajuje in spremlja programe tekmovalnega in vrhunskega športa ter programe usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov,
–  skrbi za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje znanja strokovnih kadrov, tako na državnem kot na mednarodnem nivoju
–  zastopa svoje interese in interese svojih članov pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Mednarodni amaterski boksarski zvezi AIBA in ostalih organizacijah ter institucijah, ki s svojim delovanjem lahko vplivajo na področje delovanja zveze in njenih članov
–  v sodelovanju z društvi, člani zveze, širi športno rekreativno ponudbo
–  z nasveti, razlagami in pojasnili pomaga članom zveze pri njihovem delu
–  sodeluje z dejavnostmi, organizacijami in institucijami, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s področja boksa in športa nasploh.